จัดการฝึกอบรมประชาชนจิตอาสาเฉพาะกิจ ประเภทงานรักษาความปลอดภัยและงานจราจร

สภ.หนองโดน ร่วมกับ สภ.บ้านหมอ , สภ.ดอนพุด , สภ.พระพุทธบาท  จัดการฝึกอบรมประชาชนจิตอาสาเฉพาะกิจ ประเภทงานรักษาความปลอดภัยและงานจราจร ณ หอประชุมอำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี

         

          

ข้อความนี้ถูกเขียนใน ไม่มีหมวดหมู่ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร