ผู้บังคับบัญชา

พล.ต.ต.ชัยรัตน์ ทิพยจันทร์
ผบก.ภ.จว.สระบุรี

พ.ต.อ.ทศพร บรรจงเขียน
รอง ผบก.ภ.จว.สระบุรี (สบ.2)


พ.ต.อ.ฐณธรณ์ คงชีพ
รอง ผบก.ภ.จว.สระบุรี
 (สบ.3)


พ.ต.อ.ศักดิ์สิทธิ์ วิเชียรสรรค์
รอง ผบก.ภ.จว.สระบุรี (สบ.4)


พ.ต.อ.จักรกฤษ เครือสุนทรวานิช
รอง ผบก.ภ.จว.สระบุรี (สบ.5)


พ.ต.อ.กิตติ สุขสมภักดิ์
รอง ผบก.ภ.จว.สระบุรี (สบ.6)


พ.ต.อ.สุคนธ์ ศรีอรุณ
รอง ผบก.ภ.จว.สระบุรี (สบ.7)