อำนาจหน้าที่

ท่านสามารถ Download เอกสาร อำนาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจได้จาก Link นี้
อำนาจหน้าที่